divendres, 8 de juliol de 2016

INFORMACIÓ D'INICI DE CURS ACTUALITZADA  • INICI DEL CURS 2016-2017
Informem que aquest primer dia, els alumnes que procedeixen d’altres municipis hauran d’arribar al centre de forma particular (no hi haurà autocar per arribar al centre).

El curs s’inicia el dia 12 de setembre. L’entrada dels alumnes al centre serà esglaonada per nivells:

  • 9:00 h: entrada dels alumnes de 1r ESO
  • 10:00 h: entrada dels alumnes de 2n ESO
  • 11:00 h: entrada dels alumnes de 3r ESO
  • 12:00 h: entrada dels alumnes de 4t ESO
  • 12:15 h: entrada dels alumnes de BAT

Tots els alumnes sortiran a les 13:30 h i els usuaris de transport escolar podran tornar a casa utilitzant la línia de transport.


  • INFORMACIÓ SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR
A començament de setembre es penjarà al panell informatiu del centre les rutes i parades corresponents als usuaris del transport.
És important que tothom consulti la parada i ruta assignada abans d’iniciar el curs i fer ús del transport escolar. En cas de reclamació, aquesta s’haurà de realitzar a la secretaria del centre.
Segons normativa del Consell Comarcal del Tarragonès, els alumnes de batxillerat no tenen beca de transport escolar. En el cas que vulgueu que el vostre fill utilitzi el transport escolar, haureu de realitzar les gestions oportunes al Consell Comarcal (C. De les Coques, 3 Tarragona)


EXÀMENS DE BATXILLERAT

EXÀMENS DE BATXILLERAT


  • RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS 1r de Batxillerat

Els alumnes del centre que tinguin matèries pendents hauran de venir a recuperar-les els dies 1 i 2 de setembre segons el següent horari:

Dijous 1 de setembre
Divendres 2 de setembre
8:30
QUÍMICA/TECNOLOGIA/HISTÒRIA
ANGLÈS
10:00
EDUCACIÓ FÍSICA
MATEMÀTIQUES/MAT. APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS/LLATÍ
11:30
FÍSICA/ECONOMIA/LITERATURA
CASTELLÀ15:30
CATALÀ
BIOLOGIA/FRANCÈS/DIBUIX TÈCNIC
17:00
FILOSOFIALLIURAMENT DE NOTES AL SETEMBRE

El dia 7 de setembre  de 12:00 a 12:30 h – lliurament de les notes. Tant els alumnes que passin a 2n de Batxillerat, com els que repeteixin 1r, hauran de fer la tria de matèries el mateix dia 7 a la secretaria del centre.
El dia 8 de setembre de 9 a 11 h -  reclamació de notes
CALENDARI D'EXÀMENS DE SETEMBRE

EXÀMENS D'ESO 

  • RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DEL CURS ACTUAL O ANTERIOR ESO
Els alumnes del centre que tinguin matèries pendents hauran de venir a recuperar-les els dies 1 i/o 2 de setembre segons el següent horari:

dijous 1 de setembre
Divendres 2 de setembre
8:30
CASTELLÀ
EDUCACIÓ FÍSICA
9:30
NATURALS / BIOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA
FRANCÈS
11:00
SOCIALS
MÚSICA
VISUAL I PLÀSTICA
12:00
ANGLÈS
MATEMÀTIQUES
13:00
CATALÀ
TECNOLOGIA
------------
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
16:00
INFORMÀTICA
LLATÍ

Per poder realitzar la prova de recuperació de les matèries pendents, s’han de lliurar obligatòriament el dossier d’activitats de recuperació al professor que realitzarà la prova de recuperació.
Aquests dossiers els trobareu penjats al moodle del centre:


No és necessari tenir usuari ni contrasenya al moodle del centre per poder descarregar-se els dossiers.

  • LLIURAMENT DE NOTES AL SETEMBRE
El dia 7 de setembre  de 12:00 a 12:30 h – lliurament de les notes  
El dia 8 de setembre de 9 a 11 h -  reclamació de notesACTUALITZACIÓ LLISTAT DE LLIBRES DE 1r BATXILLERAT


LLIBRES 1r DE BATXILLERAT CURS 2016-2017
MATÈRIA
LLIBRE/EDITORIAL
ISBN
Llengua i Literatura Catalana
Llengua i Literatura catalana 1r BAT. Editorial Barcanova
9788448940232
Llengua i Literatura Castellana
Áncora 1. Editorial Teide
9788430752430
Anglès
Upgrade 1. Editorial McMillan *Students’book
-Workbook
*9780230479074
-9780230401600
Educació Física
No hi ha llibre

Filosofia
Filosofia 1r BAT Ed. Vicens Vives
9788468232034
Matemàtiques I
Matemàtiques I. Editorial Barcanova
9788448940270
Física I
Física I.  Editorial McGraw-Hill
9788448181338
Dibuix Tècnic I
No hi ha llibres

Tecnologia industrial I
Tecnologia Industrial I. Editoria McGraw-Hill
9788448181178
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1. Ed. Barcanova
9788448923310
Economia de l’empresa I
Economia de l’empresa I. Editorial McGraw-Hill
9788448181291
Biologia I
Biologia I. Editorial Santillana
9788491302735
Química I
Química I.  Editorial McGraw-Hill
9788448181376
Llatí I
Llatí 1r BAT. Ed. Barcanova
9788448923259
Literatura Castellana
No hi ha llibre. Són llibres de lectura

Francès
Essentiel et plus 3 livre de l’élevè. Ed. Santillana français
Essentiel et plus 3 cahier d'exercices. Ed.Santillana Français 
9788492729265
9788492729432
Història del món contemporani
Història del Món Contemporani. Ed. Vicens Vives
9788468238937
Lectures Llengua i Literatura Castellana
- Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares.
- Segunda antología de poesía española. Vicens Vives.
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba.
- Ana María Matute, Los niños tontos. Literatura Castellana. Lectures: 
Les comunicarà la professora a l’inici de cursTan a Llengua i Literatura Castellana com a Literatura Castellana, com són obres clàssiques, l’alumnat podrà fer servir qualsevol l’editorial  en el cas que  ja tingui l’obra, sinó serà el professor qui recomani la més adient.

Les lectures prescriptives corresponents a la  Literatura Castellana  pel proper curs es treballaran a classe de forma cronològica i l’alumnat les anirà adquirint d’aquesta forma.
dimarts, 21 de juny de 2016

CISTELLES DE LLIBRE DE L'ESO

Benvolgudes famílies, 

Us passem les URL d'accés al pagament de les cistelles de llibre de l'ESO del grup Editorial TEIDERecordeu: Que la data límit de pagament és el 10 de setembre de 2016